οδηγός υγρής πλευράς - καλύτερες τιμές στη δοκιμή

ο πλευρικός οδηγός σε υγρό δρόμο δοκιμάζει την πλευρική καθοδήγηση του ελαστικού σε υγρό κυκλικό δρόμο. μετρούμενο σε m/s2.
#

προσθέστε στη σύγκριση

Διαστάσεις
τιμή

οδηγός υγρής πλευράς

(συνολική βαθμολογία)

δείξε μου περισσότερα ελαστικά