τιμή/αξία - καλύτερες τιμές στη δοκιμή

ο λόγος τιμής/αξίας είναι ένας υπολογισμός των ιδιοτήτων του ελαστικού σε σύγκριση με την τρέχουσα τιμή του ελαστικού.
#

προσθέστε στη σύγκριση

Διαστάσεις
τιμή

Price-value-ratio

(συνολική βαθμολογία)

δείξε μου περισσότερα ελαστικά