υδροσυλλογή - διαμήκης - καλύτερες τιμές στη δοκιμή

When driving in a heavy rainfall, water accumulates on the road and the tread of the tyre has to drain the water in order to remain in contact with the road. this test is performed on a straight road and is usually made by increasing the speed of the vehicle up to the pace when the tyre loses grip - higher is better.
#

προσθέστε στη σύγκριση

Διαστάσεις
τιμή

Aquaplaning-longitudinal

(συνολική βαθμολογία)

δείξε μου περισσότερα ελαστικά